Zmiany w przepisach ODO

Z uwagi na dynamiczny rozwój nowych technologii, które zintensyfikowały przetwarzanie danych osobowych na dotąd nie znaną skalę, Komisja Europejska zaplanowała szereg zmian dotyczących regulacji związanych z ochroną danych osobowych. Celem zmian jest ujednolicenie zasad posługiwania się danymi osobowymi w Unii Europejskiej, a tym samym poprawa ochrony prywatności użytkowników Internetu.  

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi rozporządzenie:

Zwiększenie odpowiedzialności, jaką będzie ponosić administrator danych w związku z naruszeniem postanowień dotyczących ochrony danych osobowych. Przykładowym naruszeniem może być brak obowiązku informacyjnego czy niewyznaczenie Inspektora Ochrony Danych – odpowiednika obecnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Maksymalna kara administracyjna będzie wynosić nawet 100 000 000 EURO lub 5% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Grzywny będą mogły być nakładane za praktycznie każde naruszenie rozporządzenia, a wachlarz potencjalnych naruszeń jest bardzo szeroki. Warto zwrócić uwagę, iż nakładanie kar będzie wchodziło w zakres obowiązków Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia sankcja administracyjna ma być w każdym indywidualnym przypadku skuteczna, proporcjonalna oraz odstraszająca

Kolejna zmiana jest związana z rozszerzeniem zakresu obowiązków administratora danych. Będzie on zobowiązany między innymi do poinformowania Generalnego Inspektora Danych Osobowych o naruszeniu przepisów w ciągu doby od momentu otrzymania informacji o naruszeniu

Konieczne będzie prowadzenie rejestru naruszeń zawierającego informacje o incydentach zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych. Tym samym nowe obowiązki będzie mieć również Generalny Inspektor Danych Osobowych, w którego gestii będzie reagowanie na zgłoszenia o naruszeniach

Jak wskazuje rozporządzenie, poszerzony zostanie obowiązek informacyjny administratora w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza m.in. o okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Rozporządzenie regulować będzie także „prawo do bycia zapomnianym“, „prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia oraz udostępniania danych państwom trzecim.

 

Warto również podkreślić, że w sprawach karnych ogólne zasady ochrony danych osobowych zostaną zastosowane na polu współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości.

Aktualności
Kontakt
Wyszukiwarka certyfikatów.
×
Pliki cookies w naszym serwisie.
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.